Mesajul Directorului

În această lume în permanentă schimbare, administrația gimnaziului împreună cu cadrele didactice ne străduim să încurajăm sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.

Împreună, părinţii, copiii, cadrele didactice pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.

    ”Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi cu alţi oameni, cum vă purtaţi cu duşmanii, cum rîdeţi, cum citiţi ziarul – toate acestea au pentru copil o mare însemnătate.”(A.S.Makarenko)

Încercaţi să nu uitaţi drumul spre şcoală! Aveţi încredere în profesori, întrebaţi-i tot ce vă nelinişteşte şi spuneţi-le tot ce vă bucură.

”Copilului nu aur, nu mătase, nu viață bună, ci iubire și înțelegere îi trebuiește.” (M.Eminescu)

Echipa managerială

Nr.

d/o

Numele, prenumele cadrului managerial Funcţia Vechimea în muncă Telefon de serviciu
general în funcție
1. Lupașcu Elena Director, profesor limba și literatura română 28 14 022-590-332
2. Ciumac Alexandra Director adjunct instruire, profesor limba și literatura română 13 8 022-590-332
3. Ceban Liliana Director adjunct educație, profesor biologie și chimie 29 6 022-590-332
4. Madan Nicolae Director adjunct gospodărie 47 16 022-590-332