Ziua

 

Nr d/o I-a ”A”

 cab. 4

Amarfii  Elena

I-a ”B”

 cab. 2

Isac Larisa

II-a ”A”

 cab. 14

Rusu-Ciobanu- Mirela

II-a ”B”

cab. 1

Şendrea Nadejda

III-a ”A”

 cab. 7

Dabija Viorica

III-a ”B”

cab. 3

Madan Svetlana

III-a ”C”

 cab. 6

Amarfii Cristina

 

IV-a ”A”

 cab. 5

Apostol Rodica

IV-a ”B”

 cab. 9

Marian Maria

L

U

N

I

1 ED. FIZICĂ MATEMAT. L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ MATEMAT. MATEMAT. L. ROMÂNĂ
2 L. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ MATEMAT. L. ENGLEZĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ
3 L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ ED. MUZIC. MATEMAT. L. ENGLEZĂ MATEMAT. L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ MATEMAT.
4 MATEMAT. L. ROMÂNĂ MATEMAT. ED. MUZIC. ED.TEHNOL L. ROMÂNĂ ED. PLASTIC. EMS ED. FIZICĂ
5     DEZV. PERS.

 

    ED.TEHNOL.   ED. FIZICĂ DEZV. PERS.
M

A

R

Ţ

I

1 MATEMAT. ED. FIZICĂ L. ENGLEZĂ MATEMAT. MATEMAT. L. ROMÂNĂ MATEMAT. MATEMAT. MATEMAT.
2 L. ROMÂNĂ MATEMAT. MATEMAT. L. ROMÂNĂ ED. MUZIC. L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ
3 L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ENGLEZĂ L. ROMÂNĂ ED. MUZIC. L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ
4 ED. PLASTIC. L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ ÎMPĂR.MATE L. ENGLEZĂ DEZV. PERS. ED. MUZIC.
5     ED. PLASTIC. DEZV. PERS.

 

ED. PLASTIC.     ED. MUZIC. EMS
M

I

E

R

C

U

R

I

1 MATEMAT. L. ROMÂNĂ MATEMAT. L. ROMÂNĂ MATEMAT. MATEMAT. ED. FIZICĂ MATEMAT. MATEMAT.
2 ED. MUZIC. L. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ENGLEZĂ
3 L. ROMÂNĂ ED. MUZIC. L. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ ISTOR. ROM. L. ROMÂNĂ
4 L. ROMÂNĂ MATEMAT. L. ROMÂNĂ MATEMAT. ED. FIZICĂ EMS MATEMAT. L. ENGLEZĂ L. ROMÂNĂ
5       EMS   ED. FIZICĂ EMS ED. PLASTIC. ED.TEHNOL
 

J

O

I

1 L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ ȘTIINȚE L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ MATEMAT. ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ
2 ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ ED. FIZICĂ MATEMAT. L. ENGLEZĂ L. ROMÂNĂ L. ROMÂNĂ MATEMAT.
3 L. ROMÂNĂ ÎMPĂR.MATE ED. FIZICĂ ÎMPĂR.MATE L. ENGLEZĂ L. ROMÂNĂ ÎMPĂR.MATE ED. FIZICĂ L. ROMÂNĂ
4 ÎMPĂR.MATE ED. PLASTIC ÎMPĂR.MATE ED. PLASTIC. DEZV. PERS. ED. FIZICĂ L. ENGLEZĂ ÎMPĂR.MATE ISTOR. ROM.
5         ED. FIZICĂ

 

  ED.TEHNOL.    
V

I

N

E

R

I

1 MATEMAT. MATEMAT. MATEMAT. MATEMAT. ȘTIINȚE MATEMAT. MATEMAT. L. ENGLEZĂ ȘTIINȚE
2 EMS EMS EMS ȘTIINȚE L. ROMÂNĂ ȘTIINȚE ȘTIINȚE ȘTIINȚE L. ENGLEZĂ
3 ED.TEHNOL DEZV. PERS. ED.TEHNOL. L. ENGLEZĂ ÎMPĂR.MATE DEZV. PERS. DEZV. PERS. MATEMAT. ÎMPĂR.MATE
4  DEZV. PERS. ED.TEHNOL. L. ENGLEZĂ ED.TEHNOL. EMS ED.  PLAST. ED. MUZIC. ED.TEHNOL. ED. PLASTIC.