Viziune – Misiune

„Educație de valoare – educație pentru valori„.

Promovarea  educaţiei de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

Învăţământul îndeplinește misiunea sa dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi :

– Învață să înveți!

– Învaţă pentru a şti !

– Învaţă pentru a face !

– Învaţă pentru a fi !

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii instituției

PROFESIONALISM – IMPLICARE – RESPONSABILITATE

Dezvoltare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.

Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.

Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu instituțiile de nivel local şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.